• БИДНИЙ ТУХАЙ
  • ҮҮСГЭН БАЙГУУЛЛАГЧ
  • ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
  • СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ
  • АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЧУУЛГАН
  • МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
  • ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
  • ХОЛБОО БАРИХ

Монгол Улсын аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгаа

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгаа

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зүгээс аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааг 2012 оноос эхлэн жил тутам гаргаж байна. Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төвөөс боловсруулж дэлхий дахинаа олон нийтэд хамгийн ихээр зөвшөөрөгдсөн өрсөлдөх чадварыг хэмжих аргачлал эдийн засаг, засаглал, дэд бүтэц, бизнесийн үр ашиг гэсэн 4 үндсэн бүлэг 180 илүү шалгуур үзүүлэлтийн дагуу энэхүү судалгааг хийдэг.

Судалгааны тухай дэлгэрэнгүй

Цахим хуудсыг ашиглах давуу тал:

Хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй
Хурдан шуурхай цогц мэдээллийг авах
Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийг төрөл бүрийн график хэлбэрээр харах
Зардал хэмнэх
www.ecrc.mn

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс гаргадаг бусад судалгаа, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл төвийн үндсэн вэб сайтаар зочилно уу.

Ном худалдан авалт

Монгол Улсын аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааны тайланг https://ecrc.mn/ сайтаас, Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төв дээрээс болон доорхи ном борлуулах цэгүүдээс авах боломжтой “Интерном” номын дэлгүүрийн төв салбар “Мажестик” номын дэлгүүр буюу Улсын их дэлгүүрийн 6 давхар

Инфографик

Хамгийн хамгийн